سرامیک vetrosa طبقه بندی

انواع مختلف سرامیک vetrosa، با توجه به اثر و استفاده خود را طبقه بندی شده به شرح زیر وجود دارد:

میکرو کریستال ویروس،

COE بالا و پایین،

ویکتور شفاف،

جلا، گرات وترسا،

شبنم شبنم

دمای کم شفاف ویروسا،

درخشش وترسا

طوطی طلایی

برنز قرمز وترسا

زیرکونیم ویروس،

مات ویروسا،

حباب vetrosa و غیره

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.