هراسان تیتانیوم JM309


تیتانیوم هراسان عمده مواد اولیه دی اکسید تیتانیوم است. محتوای دی اکسید تیتانیوم حدود 8.5 درصد در تیتانیوم هراسان است. ما هراسان تیتانیوم در مسابقه رایگان با توجه به دمای هراسان و گسترش ضريب به نیازهای هر مشتری را توسعه داده اند.


تیتانیوم هراسان است که عمدتا برای پوشش ضد آب زمین داخلی کاشی و سرامیک و لعاب زمین پوشش و پوشش بیرونی کاشی و کاشی استفاده می شود.


محتوای تیتانیوم تیتانیوم هراسان بالا است و می تواند در تولید متبلور. درجه سفیدی بالا پوشش زمین می تواند قدرت پوشش بالا و اثر ضد آب بودن و رنگ بدنه کاشی دیوار داخلی تاثیر منفی بر اثر تزئینی سطح کاشی داشته است.

آب ضد و hign whitenss است شخصیت ما هراسان تیتانیوم, لطفا تماس با ما برای جزئیات بیشتر.