استفاده از اتمسفر شفاف وتروسا و چشم اندازهای توسعه

ساختمان جدید دو طبقه، پنجره ها و شیشه های بالکن شفاف یا مات است؟ تفاوت کجاست؟ (قیمت، تفاوت قیمت، نقش، ضخامت، و غیره) Vetrosa شفاف اگر در یک لایه زندگی می کنید، بهتر است از شیشه شفاف شفاف زیر استفاده شود. اگر بیش از دو ساختمان زندگی می کنید، یا شیشه ای شفاف را توصیه می کنید، خوب است. از آنجایی که این امر می تواند بیشتر برای نورپردازی مفید باشد، خانه های آفتاب بیشتر، مخصوصا برای سالمندان و کودکان خانواده، بیشتر سود می برند. قیمت، تفاوت قیمت، ضخامت بسیار روشن نیست. اما فرد پیشنهاد کرد: اگر تمام خانواده است، با یک پرده شفاف. اگر آن سه یا دو کوچک باشد، با یک جهت شفاف است. نقش بسیار ساده، شفاف و ارزان است، یک خانواده بزرگ، هیچ چیز بیش از حد نیاز به توجه. زن و شوهر کوچک و یا یک خانواده از سه، گاهی اوقات ناخوشایند خواهد بود. در قیمت شفاف یک طرفه قطعا گرانتر خواهد بود، اما چقدر از من نمی دانم. اگر شرایط اجازه می دهد، در یک جهت ساخته شده شفاف (نگاه کنید به خارج، خارج نمی تواند در داخل را ببینید) همچنین می تواند باشد، بنابراین بهترین پنجره مطابقت، شما می توانید تغییر دهید، می خواهید برای باز کردن شفاف، نمی خواهید خاموش شفاف Transparent Vetrosa

ظرفیت بیش از حد صنعت شیشه در چین، رقابت باطل موجب طیف گسترده ای از تلفات در صنعت، افزایش قابل توجهی در موجودی، قیمت ها به شدت کاهش یافته است. در عین حال، هزینه های تولید همچنان افزایش می یابد، بودجه های شرکت ها بسیار محکم هستند. در هزینه شرکت های بین المللی برای سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی در همان زمان، صنعت شیشه چین، بقای مصمم را تسریع خواهد کرد. گرچه قیمت های انرژی و خط مشی های صنعتی، از بین بردن ظرفیت تولید عقب مانده، افزایش تمرکز بازار را تسریع خواهند کرد. Vetrosa شفاف

اما ما معتقدیم که یکی از مهمترین اهداف تغییر سرمایه گذاری در کسب و کار بین المللی، ممکن است برخی از شرکت های باقی مانده در معرض بحران بقای بیشتر قرار گیرند. در حال حاضر، برخی از شرکت ها تکنولوژی کلیدی صنعت را دارند، از این شرکت ها قبل از استراتژی سرمایه گذاری به منظور اطمینان از انحصار نسبی بازار، بیشتر تکنولوژی برای جلوگیری از تکنولوژی انتقال خارجی نیست. این نشان می دهد که این غول های شیشه عموما کارخانه ها را در چین مستقر نمی کنند، بیشتر احتمال دارد از طریق خرید سهام شرکت ها برای سرمایه گذاری در راه. بنابراین، انتقال این گرایش سرمایه گذاری قادر نخواهد بود سطح تولید محصولات شیشه ای چین را بهبود ببخشد، تنها ادغام به منظور به دست آوردن بازار و کاهش هزینه ها، که موجب تشدید شدت رقابت در بازار شیشه های داخلی، چهره تکنولوژی بیشتر خواهد شد و هزینه مزایای غول های بین المللی، این بحران خواهد شد بیشتر به طور گسترده ای تحت تاثیر قرار به صنعت داخلی است که مزیت این شرکت، کسب و کار بیشتر کسب و کار خواهد بود دشوار برای حفظ Vetrosa شفاف