خوش آمدید به Viist JINMING غرفه در سرامیک چین 2016

جناب آقا یا خانم


تولید کننده سرامیک هراسان در شهر زیبو چین هستیم


خوش آمدید به viist JINMING غرفه در سال 2016 سرامیک چین

غرفه: B305 سالن 2.1

زمان: 27 - 30، ممکن است در شهر گوانگژو چین.


210 متر با جدید transaprent هراسان و جدید هراسان چاپ جوهر افشان مربع.